بازگشت به فهرست تصویرگران
کاظمي، ناهيد

از دفترچه خاطرات یک نویسنده زرافه نشین
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
شاعر:نوید سید علی اکبر
ناشر:آفرینگان
چکیده:این داستان درباره یک نویسنده عجیب است که در ساختمانی شبیه یک زرافه زندگی میکند
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


اشعار سرکو کوزوول
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
شاعر:سرکو کوزوول
ناشر:
چکیده:اشعار سرکو کوزوول
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


بادهای پاییزی ، بادهای بهاری
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
شاعر:احمدی، احمدرضا
ناشر:ثالث
چکیده:این کتاب مکالمه بین پسرک و کبوترش است، یک متن شاعرانه درباره زندگی ، اعتماد و خلاقیت
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


پرنده خوشحال بود
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خانه نارنجی
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


در کناره های دریا
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
ناشر:در دست چاپ
نويسنده:کاظمي، ناهيد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


درباران از سفر آمد
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
ناشر:ثالث
نويسنده:احمدی، احمدرضا
چکیده:این کتاب یک مکالمه شاعرانه و عمیق است بین پسرک و مادرش درباره چیزهای ساده و جالب در طبیعت و دنیای اطراف ما
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دنیا بدون درخت زیبا نیست
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
ناشر:چکه
نويسنده:محمد گودرزی
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


زندگی دوباره
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
شاعر:احمدی، احمدرضا
ناشر:تاینی اول ، لندن
چکیده:پسرک از پدر پرسید: آیا نام شکوفه فقط شکوفه است. دیشب که باد شکوفه ها را ویران کرد آیا کلمه شکوفه در جهان مرد. این داستان درباره فهمیدن جهان است. چطور ما دانه های امید را پیدا میکنیم و چگونه چیزهای خوب باز می گردند .
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


سوسک ها تنهایند
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
ناشر:سوره مهر
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شب که میشه کلاغا
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
ناشر:سوره مهر
چکیده:شعرهایی برای بچه ها درباره زندگی و طبیعت
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قچ و قچ ، خیاطم
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
چکیده:موضوع شعرهای این کتاب کفشدوزک و دنیای فانتزی کفشدوزکهاست.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


هزارویک شب
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
ناشر:در دست چاپ
چکیده:بازنویسی اولین داستان هزارویک شب
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


یک فنجان شعر
تصويرگر:کاظمي، ناهيد
شاعر:مژده پاکسرشت
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com