بازگشت به فهرست تصویرگران
تيموريان، آناهيتا

24پیامبر مقدس
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:در دست چاپ
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


بچه همه
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:انتشارات بوهم
نويسنده:تيموريان، آناهيتا
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


ترس سامی از شبها
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:آلویتا، تایوان
نويسنده:تيموريان، آناهيتا
چکیده:کامی کوچولو از تنهایی می ترسید
برای همین پدرش همیشه وقت خواب برایش داستان تعریف می کرد.
داستان های کوتاه و بلند و گاهی هم داستان های افسانه ای.
یکبار پدرش متوجه شد که دیگر داستانی ندارد تا برای پسرش تعریف کند برای همین داستانی را برای او تعریف کرد که شبیه هیچ کدام از داستان ای قبلی نبود.
داستان پسری به نام سامی که مادرش هر شب برایش داستان تعریف می کرد اما وقتی داستان تمام می شد و می خواست که او را ترک کند او یک چیز دیگر می خواست.
او نمی دانست که وقتی از اتاق بیرون می رود سامی نمی تواند بخوابد
برای اینکه سامی از هیولا می ترسید از هیولایی که وقتی هوا تاریک می شد به اتاق او می آمد
هیولایی با یک شکل عجیب غریب و خال های بزرگ
با ناخن های بلند و زشت
او بمام شب را بیدار می ماند و صبح ها از شدت خستگی خواب آلود بود
و این هر شب تکرار می شد
یک هیولای زشت دیگه
هر شب همین جوری بود تا اینکه یک شب برق ها رفت سامی خیلی ترسیده بود پس پاشد و یک شمع روشن کرد
تا شمع را روشن کرد بزرگترین هیولایی را که تاحالا دیده بود تو اتاقش دید
دوید به سمت در و هیولا هم بدنبالش همان کار را کرد
سامی به این طرف و آن طرف می دوید هیولا هم بدنبالش, می نشست هیولا هم همین طور.می پرید این ور می پرید اون ور هیولا هم همین طور . کم کم سامی فهمید که هر کاری می کند هیولا هم تقلید می کند پس یک هیولای مهربانه
در آخر سامی جرات کرد که به او نزدیکتر شود.بعد دید که هرچه نزدیکتر می شود هیولا هم کوچکتر می شود.خندید آن هیولا سایه ی خود او بود.
از آن شب سامی از تماشای شب ها لذت می برد و البته زودتر هم می رفت تا بخوابد.
در آخر کامی کوچولو خوابش برد و هیچوقت نفهمید که سامی کوچولو پدرش بوده که هنوز هم از تاریکی می ترسید .اما به هیچکس نگویید که سام کوچولو از پدرش شجاع تر بود
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


جا برای همه
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


داستان آفرینش
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:در دست چاپ
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


زاغ و روباه
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:کاتا، هند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


سیرک
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:در دست چاپ
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شهرزاد قصه گو
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:در دست چاپ
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شکسپیر
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:در دست چاپ
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


عروسک سارا
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:در دست چاپ
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قایق کاغذی
مولف:تيموريان، آناهيتا
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:نشر فاطمي
چکیده:نویسنده و تصویرگر در قایق کاغذی، سراغ آشناترین تجربه‌ی کودکان رفته است؛ روزنامه و ساختن قایق و موشک با آن. شخصیت داستان، از سفر درون به سفر واقعی و پرواز می‌رسد و راوی با این‌که با رفتن ری‌را تکه‌ای از وجودش را از دست می‌دهد، جلوی پروازش را نمی‌گیرد و او را به تجربه‌های نو دعوت می‌کند. کودکان با خواندن این کتاب، جسارت تغییر و رشد را به دست می‌آورند و رهایی را در اوج دوستی و دل‌بستگی تجربه می‌کنند.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


ماه من، ماه آبادی
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:شینسکن،​ ژاپن
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


ماه و روباه
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:گربه سبز، ژاپن,  ,  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


موش
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


کشتی کاغذی
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
ناشر:در دست چاپ
چکیده:
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com