بازگشت به فهرست تصویرگران
خيريه، راشين

اگر گربه پوتین داشت...
تصويرگر:خيريه، راشين
ناشر:اُ كيو اُ، اسپانيا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


اگر من شهردار شوم
تصويرگر:خيريه، راشين
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


تبر طلایی
تصويرگر:خيريه، راشين
ناشر:لیرابل
نويسنده:درویش، جهاد
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دیگر در خانه پسرک هفت صندلی بود
تصويرگر:خيريه، راشين
ناشر:چشمه
نويسنده:احمدی، احمدرضا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


سوپی از هیچ چیز
تصويرگر:خيريه، راشين
زبان:اسپانيايي
ناشر:اُ كيو اُ، اسپانيا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


غول و دوچرخه
تصويرگر:خيريه، راشين
ناشر:افق
نويسنده:اکبرپور، احمد
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


ماه تی تی، کلاه تی تی
تصويرگر:خيريه، راشين
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نويسنده:شعبان نژاد، افسانه
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


مرد جوان و خیاط حیله گر
تصويرگر:خيريه، راشين
ناشر:گراندير، فرانسه
نويسنده:تورس، رنه
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


موج های دریا یک بطری را به ساحل آوردند
تصويرگر:خيريه، راشين
ناشر:چشمه
نويسنده:احمدی، احمدرضا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com