بازگشت به فهرست تصویرگران
هدی حدادی

اجرای آزاد
تصويرگر:هدی حدادی
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


تصویرسازی مجله
تصويرگر:هدی حدادی
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خاله سوسکه
مولف:شمس، محمدرضا
تصويرگر:هدی حدادی
ناشر:نشر فاطمي
چکیده:خاله سوسکه خانه‌ی پدرش را ترک می کند تا تصمیم بگیرد با چه کسی می خواهد ازدواج کند. او با چند نفر ملاقات می کند، اما هر کس به اندازه کافی مورد قبول نیست، و آنطور که باید او را به اندازه‌ی کافی دوست ندارد. او به دنبال کسی است که با او خوش رفتاری کند، حتی زمانی که با مشکلات مواجه می شوند ...
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دختر طبل‌زن
تصويرگر:هدی حدادی
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


در میان صحرا
تصويرگر:هدی حدادی
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


کرم شلوارپوش
مولف:اکبرپور، احمد
تصويرگر:هدی حدادی
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com