بازگشت به فهرست تصویرگران
گل محمدي، فيروزه

آناهیتا
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
زبان:فرانسوي
ناشر:گراندير، فرانسه
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


اجی مجی
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه


جیرینگ جیرینگ
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
ناشر:نظر، ايران
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دعا برای صلح
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


راز آن درخت
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
ناشر:افق
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


رویاهای مایا
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
ناشر:ماين​اديشن
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


سمندر
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
بازنویسی:سرلک، فرشته
نويسنده:سهروردی، شهاب الدین
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شغال که در آرزوی تبدیل شدن به طاووس است
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
ناشر:نظر، ايران
نويسنده:سرلک، فرشته
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


طوطی و بازرگان
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
ناشر:افق
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


فیل در خانه تاریک
تصويرگر:گل محمدي، فيروزه
ناشر:افق
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com