بازگشت به فهرست تصویرگران
رضا دالوند

برکه
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


تکخال
مولف:پیام ابراهیمی
تصويرگر:رضا دالوند
زبان:فارسی
ناشر:نشر فاطمي
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


چه میکنی؟
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


چه کسی آقای صورتی را می‌شناسد ؟
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
زبان:فارسی
ناشر:افق
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خانه
مولف:زهره پریرخ
تصويرگر:رضا دالوند
زبان:فارسی
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خانه‌ام کجاست؟
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
زبان:فارسی
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خوراک زرافه با سالاد لاکپشت
مولف:رضا دالوند
حق امتياز انتشار:ژاپنی,  فرانسوي
تصويرگر:رضا دالوند
زبان:فارسی
ناشر: Le diplodocus,  موزه اوشیما,  نشر فاطمي
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


فیل خانم همسایه
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قطره قرمز
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


گلستان
حق امتياز انتشار:فرانسوي
تصويرگر:رضا دالوند
زبان:فارسی
ناشر:کورت ا لونگ
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


مادربزرگ عزیزم
مولف:شیوا کریمی,  رضا دالوند
حق امتياز انتشار:انگليسي
تصويرگر:رضا دالوند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


من جوجه نیستم!
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


کشف لی‌لی
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


یک چیز سیاه
مولف:رضا دالوند
حق امتياز انتشار:آلمانی,  فارسی
تصويرگر:رضا دالوند
ناشر:باوباب، سوئیس
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


یک مشکل کوچک
مولف:رضا دالوند
تصويرگر:رضا دالوند
چکیده:
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com