بازگشت
مسعود قره باغی
تاريخ تولد:1365
محل تولد:زنجان
پست الكترونيكی:masmanend@gmail.com
تلفن:09191433324
سوابق:
  • اونویسنده وتصویرگر کتاب متولد زنجان از ایران می باشد.
    او می گوید: هنرمند بودن آرزوی همیشگی من بوده است.
بازگشت
©2002-2024 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com