کتابهای 111 تا 115 از 148    صفحات:   <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  >
نمايش كتاب‌های دارای حق انتشار

پهلوان و فیل

21*28
28 صفحات
978-964-337-552-2
تصويرگر:جمشیدی، فرهاد
ناشر:نيستان
نويسنده:شجاعی، سيدمهدي
چکیده:داستانی از سرزمین کهن ایران، قصه‌های پهلوانی و جوانمردی، با نقاشی به سبک کهن قهوه‌خانه‌ای.
حکایت پهلوانی که مردم بسیار دوستش می‌دارند، نه از روی ترس، که بخاطر جوانمردی‌ها و محبت‌ها و لطف‌هایش به مردم.‌
پهلوان ما اکنون، در واقعه‌ای ناخواسته، به مبارزه‌ با فیلی دعوت شده... پایان حکایت دوستی پهلوان و فیل است، که محبت فیل را هم رام می‌کند...دکامرون چيني
تصويرگر:زائري، مهرداد
ناشر:انتشارات Buechergilde، آلمانموش باهوش

16 صفحات
978-1-910328-01-9
تصويرگر:تيموريان، آناهيتا
حق امتياز انتشار:انگليسي
گروه سني:
ناشر:تاینی اول ، لندن
نويسنده:تيموريان، آناهيتاگاوهای آرزو

16.5*23
224 صفحات
964-6236-54-5
ناشر:خانه ادبيات
نويسنده:محمدي، محمدهادي
چکیده:رمان حاضر تصویری است از زندگی روستایی, آلام و رنج‌ها و رویاها و آرزوهای مردمانی که با سنن و آداب خاص خود روزگار می‌گذرانند .قهرمانان اصلی داستان دو خواهر و برادر هستند .این دو بچه که((دونا)) و ((ایران)) نام دارند, عواطف و رویاهای خود را در داستان آشکار می‌کنند .دونا برای مداوای ایران, او را بر کول گرفته نزد((بی‌بی سیاه)) می‌برد و در راه برای آن که دردش را فراموش کند, برای او قصه‌ای از((باغ آسمان هفتم)) می‌گوید و این که هر چه آرزو کند, از آن باغ به دست می‌آورد .شب هنگام, ایران به خواب عمیقی فرو می‌رود و در آن جا به((باغ آسمان هفتم)) پرواز می‌کند و ....روزی که مرغ ها روی سرشان ایستادند

22*22
24 صفحات
978-964-300-496-5
تصويرگر:اكرم، حميدرضا
ناشر:كتابهاي شكوفه، انشارات امیرکبیر
نويسنده:يارمحمدي، آنيتا
چکیده:جوجه با دیدن پرواز گنجشک ها به فکر پرواز کردن می افتد و علی رغم مخالفت های همه ازلب پشت بام می پرد تا پرواز کند. او با سر زمین می خورد و مرغ های دور و برش را وارونه می بیند، انگار روی سرشان ایستاده اند؟ آیا جوجه از پرواز دل می کند؟

کتابهای 111 تا 115 از 148    صفحات:   <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  >
نمايش كتاب‌های دارای حق انتشار
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com