کتابهای 141 تا 145 از 147    صفحات:   <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  >
نمايش كتاب‌های دارای حق انتشار

احتیاط خطر حمله موشها و دیگران ...

30 صفحات
978-964-337-781-6
تصويرگر:نازنین عباسی
حق امتياز انتشار:فارسی
گروه سني:5+
ناشر:نيستان
نويسنده:شجاعی، سیدعلی
چکیده:کتاب داستانی هول‌انگیز و شگفتي‌آفرين از حمله موش‌ها به مردمان روستایی را روایت می‌کند. هجومی که مردم را ناچار می‌کند برای دفع حمله موش‌ها از گربه‌ها کمک بگيرند... غافل از اینکه گربه‌ها شریک دزدند و رفیق قافله!یک ایده ی درخشان

20*26
32 صفحات
چکیده:ترنیپ با ناراحتی از گوش های بزرگ خود ناراضی است. او تصمیم می گیرد که روی سرش ماسک بزند تا آنها را پنهان کند. هر کس از ایده ی درخشان اش شگفت زده شده و تصمیم میگیرد به همان روش عمل کند. آنها در مواجه با خودشان همه چیز را نمس پسندند، اما هیچکس هم دیگر قابل تشخیص نیست! این نتیجه باعث می شود ترنیپ به فکر کردن بیفتد...اگر آدم برفی ها آب نشود...

24 صفحات
978-964-337-536-2
تصويرگر:طاهریان، الهه
ناشر:نيستان
نويسنده:شجاعی، سیدعلی
چکیده:کودکان یک روستا با هزار شوق و آرزو و پس از انتظار بسیار می‌خواهند بزرگ‌ترین آدم‌برفی عمرشان را بسازند. یک روز کامل زحمت می‌کشند و یک آدم‌برفی خیلی خیلی بزرگ‌ می‌سازند. غروب هم پدر و مادر‌هایشان را برای دیدن زحمت‌شان می‌آورند.
فردا صبح اما مردم روستا با دستورهای آدم‌برفی از خواب بلند می‌شوند. آدم‌برفی هزار جور دستور می‌دهد و همه مجبورند عمل کنند. آدم‌برفی آن‌قدر دستور می‌دهد که آخر هم مقابل خورشید می‌ایستد و نمی‌گذارد بهار به روستا بیاید...اين چيه؟
تصويرگر:زائري، مهرداد
ناشر:انتشارات Buechergilde، آلمانچی بپوشم

32 صفحات
978-964-318-936-5
تصويرگر:محبوبه یزدانی
زبان:فارسی
گروه سني:
مولف:پیام ابراهیمی
ناشر:نشر فاطمي
چکیده:«چی بپوشم؟» روایتی ساده، صمیمی و جذاب از دغدغه‌های ذهنی مهم کودکان شماست. ابراهیمی، به‌زیبایی از همان عنوان داستان، جوانه‌ی پرسش را در ذهن مخاطب می‌نشاند و او را به چالش می‌کشد. فرایند حل مسأله و طرح بحث انتخاب و تعیین هدف زندگی، داستان را کاربردی و خواندنی کرده است.

کتابهای 141 تا 145 از 147    صفحات:   <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  >
نمايش كتاب‌های دارای حق انتشار
©2002-2019 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com